Most Denizcilik

Most Denizcilik, Türkiye’de petrol ve diğer zararlı madde döküntüsü konusunda planlama, eğitim, tatbikat ve operasyonel müdahalenin gerçekleştirilmesi amacı ile kurulmuştur.

icon_widget_image İDOSB – İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Cad. No: 6/1,1-1,2 Tuzla – İSTANBUL icon_widget_image +90 531 773 3733 +90 530 940 8787 icon_widget_image info@mostdenizcilik.com
a

Hazmat & Hazwoper Eğitimi

Tehlikeli Maddelere Müdahale Eğitimleri

Tehlikeli Maddelere Müdahale (HAZMAT)

Tehlikeli maddelerin depolanması, elleçlenmesi ve taşınması sırasında meydana gelebilecek kazalarda müdahale edecek personelin eğitimini amaçlar.

Bu eğitim; tehlikeli maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, atmosferik ve gaz ölçüm araçlarının nasıl kullanılacağını, bir kazada malzeme bilgilerinin hangi kaynaktan aranacağını, tehlikeli maddenin nasıl tanımlanacağını, risk analizini ve tehlikenin tanımlanmasını, kişisel koruyucu kıyafetler, risk analizi, dekontaminasyon, güvenlik gereksinimleri, olay komuta sistemine göre doğru kıyafeti seçme konularını içerir.

Ayrıca katılımcılar, senaryoya bağlı çalışmalarda öğrendiklerini pratiğe dönüştürme şansı yakalar. Görsel olarak desteklenen teorik dersin yanı sıra, 80 saatlik bu eğitimde filmlerin ve gerçek kaza deneyimlerinin paylaşıldığı faydalı bir uygulama bölümü de bulunuyor. Eğitim içeriği tesisler, kullanılan malzemeler ve çalışma koşullarına göre özel olarak tasarlanabilir.

Eğitim süresi
80 saat.
Tehlikeli Madde Atık Yönetimi (HAZWOPER)

Tehlikeli maddelerin depolanması, elleçlenmesi ve taşınması sırasında meydana gelebilecek kazalarda müdahale edecek personelin eğitimini amaçlar.

Bu eğitim; tehlikeli maddelerin olası etkilerini, tehlikeyi belirlemeyi ve tehlikeli madde kazalarında karar verme konularını içerir. Konular görsel olarak desteklenen teorik eğitimler, filmler ve gerçek kaza deneyimlerinin özetlerinden oluşmaktadır. Bu eğitimde kişisel koruyucu kıyafet kullanımı, dekontaminasyon ve yaşanmış olaylar gibi konular bulunmaktadır.

Eğitim süresi
40 saat.
Kimyasal Madde Taşımacılığı Yapan Lojistik Firmaları
Kara Tankeri Kullanıcıları ve İlgili Personel için HAZMAT Eğitimleri
Kapalı Alan Eğitimleri
Bu eğitim, kapalı alanlara giriş ve kurtarma ile ilgili tehlikelerin tanımlanması ve önlem alınması hakkında genel bilgiler sağlar. Kapalı alan giriş ve kurtarma ekipmanlarının işlemlerinin tatbikatını kapsar.
Tesis Özelinde Tasarlanabilen Eğitimler
  • Acil Müdahale Planı ve Yönetimi
  • Tehlikeli Maddelerin Fiziksel Özellikleri
  • Kimyasal Müdahale ve Temizleme
  • Kimyasal Maddelere Müdahale
  • Dekontaminasyon
  • Uluslararası Mevzuatlar
  • Saha Uygulamaları
5312 Sayılı Kanun Gereği Yapılan Kıyı Tesisi Tatbikatları

“PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞE HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERLERİNİN VE TATBİKAT PROGRAMLARININ USUL VE ESASLARI GENELGE 2010/4” kapsamında altı ayda bir gerçekleştirilen kıyı tesisi tatbikatlarıdır.

Anlaşmalı olduğumuz kıyı tesisleri ile ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleştirmeye devam ettiğimiz düzenli tatbikatlar sayesinde, tesis personeline kendini test etme, müdahale gücünü daha da ileri taşıma gibi fırsatlar sunulmakta, bakanlık yetkilileri tarafından da düzenli bir denetleme yapılabilmektedir.

Masa başı tatbikatından, Uluslararası Hukuk boyutuna, döküntünün toplanması, güvenli bir şekilde muhafazası ve bertarafına kadar olan sürecin tamamının provası bu tatbikatlar içerisinde gerçekleştirilmektedir.